Donation

Service Offerings (Sri Mahalakshmi Prana Pratishta)

Category D.Range Amount Add to Cart
Grand Sponsor (Raja Pradatha) 25000
Diamond Sponsor (Pradhatha) 15000
Platinum Sponsor (Poshak Samrat) 10000
Gold Sponsor (Maharaja Poshak) 5000
Silver Sponsor (Raja Poshak) 2500
Bronze Sponsor (Poshak) 1000
One Day Lakshmi Puja 501
Sarvadevatha Homam, Kalasa Abhishekam, Navarathna Sthapana, Pradhama Archana 501
Sarvadevatha Homam 301
Kalasa Abhishekam, Navarathna Sthapana, Pradhama Archana 251
Sowbhagya Archana + Saree 251
Sumangali Archana + Blouse Piece 201
Kalasa Abhishekam 151
Navarathna Sthapana 101
Pradhama Archana 101
Other 1