board of trustees

 • Dr. Arvind Nana

  Dr. Arvind Nana

  Chairman
 • Mr. Bhaskar Pabba

  Mr. Bhaskar Pabba

  Chirman-Elect
 • Dr. Vijay Kalaria

  Dr. Vijay Kalaria

  Secretary
 • Ms. Pushpa Mundluru

  Ms. Pushpa Mundluru

  Treasurer
 • Dr. Venkat Namburu

  Dr. Venkat Namburu

  Past Chairman
 • Mr. Murali Vennam

  Mr. Murali Vennam

  Member
 • Ms. Ranna Jani

  Ms. Ranna Jani

  Member
 • Mr. Basu Bhandari

  Mr. Basu Bhandari

  Member
 • Dr. Subrahmanyam Boya

  Dr. Subrahmanyam Boya

  Member
 • Dr. Vasant Namireddy

  Dr. Vasant Namireddy

  Member
 • Mr. Mowlesh Ramarapu

  Mr. Mowlesh Ramarapu

  Member